Nadchodzi najpiękniejszy czas w roku, czas świąt. To moment, w którym stajemy się bardziej życzliwi, ogarnia nas nadzwyczajny spokój i chcielibyśmy, aby taka atmosfera trwała w nieskończoność.

My przy tej okazji chcemy dorzucić coś od siebie, aby święta były jeszcze bardziej udane. Mamy dla Was specjalną ofertę na zakup Advoidera. Każdy kto między 4 a 15 grudnia złoży zamówienie na nasze urządzenie otrzyma 25% rabatu.

Oprócz tego, zupełnie za darmo dokładamy półroczną subskrypcję naszej aplikacji Advoider Lite. Jest to doskonała okazja do tego, aby zafundować komuś lub sobie Telewizję na własnych zasadach!

Jak skorzystać z „Promocji Mikołajkowej”?

 1. „Promocja Mikołajkowa” dotyczy urzadzenia Advoider znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego www.advoider.pl.
 2. W celu skorzystania z promocji, dodaj do koszyka przynajmniej jedno urządzenie znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.advoider.pl.
 3. W polu „Kod kuponu” wpisz: MIKOLAJKI25. Uzupełnij dane kontaktowe, zaakceptuj Regulamin oraz Politykę Prywatności, wybierz sposób wysyłki i zapłaty.
 4. „Promocja Mikołajkowa” nie łączy się z innymi zniżkami.
 5. „Promocja Mikołajkowa” obowiązuje od godz. 00:00 dnia 04.12.2019 do godz. 23:59 dnia 15.12.2019.
 6. Do każdego zakupionego urządzenia Advoider, Klient otrzyma kod uprawniający do darmowej, półrocznej subskrypcji,
 7. płatnej wersji aplikacji mobilnej Advoider Lite, informującej o rozpoczęciu i zakończeniu reklam w telewizji.

Regulamin „Promocji Mikołajkowej”

 1. Organizatorem „Promocji Mikołajkowej” jest QDIQO sp. z o.o. z siedziba w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204; adres elektroniczny [email protected] Właściciela strony internetowej www.advoider.pl zwanym dalej Organizatorem.
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.advoider.pl (,,Sklep internetowy”).
 3. Promocja dotyczy urządzenia Advoider znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego www.advoider.pl.
 4. Sprzedaż Produktów objętych Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. „Promocja Mikołajkowa” obowiązuje od godz. 00:00 dnia 04.12.2019 do godz. 23:59 dnia 15.12.2019 (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego).
 6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełna zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego urządzenia Advoider oraz zaakceptują niniejszy regulamin.
 7. Z promocji mogą skorzystać tylko klienci indywidualni.
 8. W celu skorzystania z promocji i skorzystania z 25% zniżki na zakup Advoider, dodaj do koszyka przynajmniej jedno urządzenie znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.advoider.pl. W polu „Kod kuponu” wpisz kod: MIKOŁAJKI25. Uzupełnij dane kontaktowe, zaakceptuj Regulamin oraz Politykę Prywatności poprzez klikniecie w odpowiednim polu w koszyku, wybierz sposób wysyłki oraz zapłaty.
 9. Ilość otrzymanych kodów uprawniających do półrocznej subskrypcji aplikacji mobilnej Advoider Lite, zależy od liczy zakupionych Advoiderów
 10. „Promocja Mikołajkowa” nie łączy się z innymi zniżkami.
 11. Klient może wielokrotnie brac udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 12. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu.
 14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.advoider.pl/mikolajki
 15. Dane osobowe uczestników Promocji beda przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.
 16. Administratorem danych osobowych dalej zwany tez Administratorem jest QDIQO sp. z o.o. z siedziba w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204.
 17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rekojmi.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujacych aktów prawnych.
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji beda rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 20. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny.
 21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2019 roku.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.